I över 25 år har våra produkter monterats på en mängd olika fastigheter över hela Skandinavien

 Västerbotten, Jönköping

Västerbotten, Jönköping

Windoor System 100
WinRail

Västerbotten, Jönköping

Beskrivning Vätterhems fastighet på Polstjärnevägen i Jönköping byggdes på 1950-talet. När de ursprungliga balkongplattorna började vittra sönder, valde Vätterhem att ta ett helhetsgrepp och höja boendekvaliteten för sina hyresgäster. Projektet omfattar rivning av gamla balkonger och tak på en hyresfastighet från 1950-talet samt montering av nya balkonger med fundamentering, tak och inglasning.

Utfört: 2018

Fastighetsägare: Kommunalägda Vätterhem AB

Byggnadstyp: Hyreshus 4 vån från 1950-talet

Balkonginglasning: 88 inglasade balkonger med Windoor System 100 med luckor i smal ram samt 24 öppna balkonger med WinRail Style balkongräcke.

Windoor System 100   WinRail  

Vi bestämde oss för att riva de gamla balkongerna och bygga helt nya. När upphandlingen var klar var det Windoor som hade presenterat det mest intressanta och ekonomiskt förmånliga anbudet, förklarar Anna Sjölander som är projektledare på Vätterhem. System 100 kändes helt rätt eftersom vi ville ha en tätare lösning än de ramfria alternativen. Vi upplever också smalramssystemet som en stabilare konstruktion, vilket är bra för våra kunder fortsätter Anna Sjölander.

Karolina Nordholm, som är förvaltare på Vätterhem, berättar att samarbetet med Windoor har fungerat väldigt bra genom hela entreprenaden. Rivningen av de gamla balkongerna och monteringen av de nya har genomförts på ett smidigt sätt. Tidplanen har stämt och vi har inte fått några klagomål. Resultatet är snygga och välfungerande balkonger som är mycket uppskattade av våra hyresgäster.

 Strandängen, Jönköping

Strandängen, Jönköping

Windoor System 410
Standardräcken

Strandängen, Jönköping

Beskrivning På Strandängen, fyra kilometer från Jönköping invid Vätterns strand, växer det fram ett nytt bostadsområde. Kommunala Vätterhems vision har varit att skapa en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel med bland annat lågenergihus, kretsloppsanpassad energitillförsel och solfångare. De inglasade balkongerna från Windoor ger boendet en extra dimension genom våningshöga och ramlösa glasdörrar i härdat säkerhetsglas, innanför ett smideslikt gallerpinnsräcke i aluminium, som samspelar optimalt med den jordnära tegelfasaden. För att göra Strandängen till en stadsdel för alla kommer det att återfinnas en mångfald av boendetyper, med tydliga grupperingar av byggnader i varierad skala. Första etappen stod färdigt för inflyttning under hösten 2015. Snart därefter tilldelades byggnaden Jönköpings kommuns Stadsbyggnadspris med diplom i kategorin God Arkitektur.

Byggtyp: Flerbostadshus som passar det flesta behov och livssituationer.

Utfört: 2015

Balkonger: Balkonginglasning med Windoor System 410 med ramlösa våningshöga luckor bakom standardräcke.

Balkonger: Balkonginglasning med Windoor System 410 med ramlösa luckor på bröstning av opal lamellglas och klart lamellglas.

Balkonger: Öppna balkonger med Standardräcke

Byggherre: Skanska

Fastighetsägare: Kommunalägda Vätterhem AB

Arkitekt: Tengbom i Jönköping

Windoor System 410   Standardräcken  

 Brf VIP-logen, Solna

Brf VIP-logen, Solna

Windoor System 410
WinRail

Beskrivning I Arenastaden växer en ny modern stadsdel fram, ett helt nytt område där bostäder, kontor, shopping, kommunikationer, hotell, sport och evenemang får plats. Brf VIP-logen är ett ståtligt och modernt hus granne med Mall of Scandinavia som med sina 22 våningar erbjuder 146 nya hem som passar det flesta behov och livssituationer. Alla får inglasad balkong eller terrass och vissa både balkong och terrass. De inglasade balkongerna från Windoor upplevs som en del av fasaden genom sina ramlösa glasluckor, ovanpå ett elegant balkongräcke av glas och aluminium utan synliga infästningar. Området byggs i etapper och när allt står klart finns här ca 1500 nya bostäder och kontor med ca 30 000 arbetsplatser. Utöver det finns även den nya nationalarenan, Friends Arena med plats för 50 000 sittande åskådare.

Byggtyp: 22 våningar med 146 nya lägenheter som passar det flesta behov och livssituationer.

Utfört: 2017-2018

Antal balkonger: 146

Balkonger: WinRail Canal balkongräcke med screentryckta glas samt inglasning med Windoor System 410 ramlösa luckor

Byggherre: Peab

Arkitekt: Engstrand och Speek AB

Windoor System 410   WinRail  

 Brohuset Kvarteret Vinpressen 1, Stockholm

Brohuset Kvarteret Vinpressen 1, Stockholm

Windoor System 410
WinRail

Brohuset Kvarteret Vinpressen 1, Stockholm

Beskrivning På ett av Liljeholmskajens bästa lägen intill Årstabroarna i Stockholm bygger JM ett av områdets mest tongivande hus med 162 lägenheter. Det 16 våningar höga Brohuset får en lång och slank gestalt vars glasklädda fasader och balkonger spänner sig runt byggnaden Windoor ska leverera 1 500 löpmeter glasade räcken och inglasningar samt skiljeskärmar och fasta fasadglas mellan balkongerna.

Byggstart: Augusti 2017

Klart: Slutet av 2018

Balkonger: Balkonginglasning med Windoor System 410 med ramlösa luckor

Balkongräcken: WinRail Canal med screentryckt glas

Byggherre: JM AB

Arkitekt: Wingårdhs Arkitektkontor

Windoor System 410   WinRail  

 Brf Henriksdal, Malmö

Brf Henriksdal, Malmö

Windoor System 100

Beskrivning 2003 fick Windoor förtroendet att svara för inglasning av 412 balkonger i Brf Henriksdal i Malmö. Hur gick det, och vad tycker de inblandade nu?

Utfört: 2003

Balkonger: Balkonginglasning med Windoor System 100 (dåvarande system Alfa) på bröstning av opallamellglas och klarglas.

Arkitekt: Mernsten Arkitektkontor AB i Malmö

Byggherre: HSB Brf Henriksdal

Windoor System 100  

Det var många som av olika orsaker var emot utbyggnad av balkongerna och inglasningen. Men nu med facit i hand tror jag att alla är nöjda.

Windoors helhetslösning blev perfekt, och nu efter mer än tio år känns allt fortfarande som nytt och fräscht.

Jag personligen är mycket nöjd och vad jag hör från medlemmarna är det bara positiva tongångar.

 Bragernes Strand, Drammen, Norge

Bragernes Strand, Drammen, Norge

Windoor System 410
Standardräcken

Bragernes Strand, Drammen, Norge

Beskrivning I norska Drammen har JM byggt ett 40-tal lägenheter i ett fantastiskt läge vid vattnet. Det fanns dock ett problem; Ljud från bland annat Strandvägen, E18 och järnvägen störde dygnet runt. Det var inte trevligt att vistas på balkongerna. Även inne i lägenheterna stördes de boende av trafikbruset. I samråd med de boende och JM fick Windoor uppdraget att glasa in balkongerna. Våningshöga vikluckor med 6 mm glas och smala ramar placerades innanför balkongräcket i glas och perfoplåt. Mätningar som utfördes innan inglasning visade en ljudnivå på 63-65 dBA. Vid vissa speciella tillfällen väsentligt högre. Efter balkonginglasning uppmättes motsvarande ljudnivå till 55 dBA. Ett fullt acceptabelt värde. Nu kan de boende både njuta av den härliga utsikten och årstidens skiftningar från sina balkonger. Ljudet inne i lägenheterna blev också betydligt lägre.

Utfört: 2013

Balkonginglasning: Balkonginglasning med Windoor system 410 med våningshöga element med vikluckor i smal ram innanför balkongräcke i glas och perfoplåt.

Balkongräcke: Windoor Standardräcken i glas och perfoplåt.

Byggherre: JM

Fastighetsägare: Borettslag

Windoor System 410   Standardräcken  

Inglasningen sänkte ljudet väldigt mycket. Det var viktigt för oss som har trafikbuller här utanför. Det har även blivit avsevärt bättre inne i lägenheten nu.

Helt klart har vi ökat användningen av balkongen med inglasning. I vårt nordiska klimat, med mycket kyla, oväder och regn är det extra skönt med inglasad balkong.

På sommaren är det också bra eftersom vi kan öppna upp om vi vill.

 Trygghetsboendet Skoghall, Karlstad

Trygghetsboendet Skoghall, Karlstad

Windoor System 100

Trygghetsboendet Skoghall, Karlstad

Beskrivning Vid Vänern i Skoghall har ett nytt trygghetsboende byggts. En underbar plats med en underbar utsikt. De inglasade balkongerna från Windoor ger boendet en extra dimension. 30 hyresrätter, två och tre rum med kök. Samtliga lägenheter har inglasad balkong på cirka 10 kvadratmeter med utsikt i söder mot Vänern och småbåtshamnen.

Utfört: 2013

Balkonger: Balkonginglasning med Windoor System 100 med luckor i smal ram

Byggherre: Skanska

Fastighetsägare: Kommunalägda Hammaröbostäder AB

Windoor System 100  

Det är helt fantastiskt här. Allt är så bra. Jag kan sitta hela dagen på min inglasade balkong och se ut över båthamnen och Vänern.

Jag har sol från mitt på dagen tills den går ner på kvällen. När det är varmt kan jag öppna upp helt, och om det blåser lite snålt stänger jag till.

I påskas var jag bortrest men jag kände att jag längtade hem. Det är ett betyg så gott som något för lägenheten och den inglasade balkongen.

 Brf Robertsvik, Luleå

Brf Robertsvik, Luleå

Windoor System 410

Beskrivning Inglasning av 52 balkonger vid nyproduktion av bostadshus.

Utfört: 2010

Balkonger: Balkonginglasning med Windoor System 410 viksystem med smalram.

Räcke: Windoor standardräcke men invändig glasbeklädnad i klart och opalt glas.

Byggare: NCC

Byggherre: Brf Robertsvik

Windoor System 410  

 Kvarteret Pelaren, Limhamn

Kvarteret Pelaren, Limhamn

Windoor System 100

Kvarteret Pelaren, Limhamn

Beskrivning De båda fastigheterna på Grönalundsgatan i Limhamn Malmö byggdes 1958 och var i behov av renovering. I första hand ville fastighetsägaren renovera fönstren i de sammanlagt 54 lägenheterna. När Windoor kom in i bilden blev det en helhetslösning där även balkongerna glasades in. Balkonginglasning med Windoor System 100 med våningshöga element med vikluckor i smal ram ovanpå bröstning av opalfärgat lamellglas. Plåtning mellan varje element.

Utfört: 2014

Balkonger: Balkonginglasning med Windoor System 100 med våningshöga element med vikluckor i smal ram ovanpå bröstning av opalfärgat lamellglas. Plåtning mellan varje element.

Balkonggavlar: Windoor Naturalbondskivor

Vägg mot balkong: Tilläggsisolering

Fönster: WinOne Fast och balkongdörr WinOne Kompakt

Byggherre: Pepparholmen Fastighet och Konsult AB

Fastighetsägare: Pepparholmen Fastighet och Konsult AB

Windoor System 100   Windoor WinOne  

När jag flyttade hit för två år sedan tänkte jag att det vore skönt med en inglasad balkong. Nu har jag fått min önskan uppfylld och tycker att det faktiskt blev bättre än vad jag drömt om. Lägenheten har fått ett extra rum. Samtidigt har jag kvar den sköna balkongkänslan tack vare att det går att öppna upp helt.

Inne i lägenheten har det också blivit skönare och tystare eftersom väggen mot balkongen har isolerats och fönstren har renoverats. Hela inglasningen, med allt arbete, gick så smidigt och snabbt. Det märktes att det var proffs som gjorde det. Och killarna var så trevliga att jag saknade dem när jobbet var klart!

Visa flera projekt