Frågor & Svar

Hur garanterar ni att arbetsmiljö och miljöpåverkan lever upp till dagens krav?

Svar: Sunparadise bryr sig om miljön och strävar efter en sund och hållbar livsmiljö för både människor, djur och natur. Det gäller hela kedjan från vår egen tillverkning, transporter och våra produkter till arbetsmiljön för alla anställda.  Vår fabrik, Alimex, är certifierad enligt OHSAS 18001, ISO 9001 och ISO 14001. Våra produkter ska vara resurs- och energieffektiva lösningar som hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan och att agera mer hållbart.