Frågor & Svar

Är det lämpligt att odla på en balkong med inglasning?

Svar: På den inglasade balkongen trivs de flesta växter och blommor alldeles förträffligt.