03.07.2018

Windoor fortsätter renovera i Jönköping

Windoor fortsätter renovera i Jönköping

Komunala Bostadsbolaget AB Vätterhem i Jönköping skapar förutsättningar för ett attraktivt boende genom att kontinuerligt underhålla och förädla det befintliga bostadsbeståndet.

I området Österängen har Windoor tidigare renoverat och glasat in 112 balkonger på fastigheten Västerbotten 1. Nu får Windoor förnyat förtroende när balkongerna på fastigheten Vasa 1 ska bytas och glasas in. Etapp 1 innehåller 64 balkonger inglasade med Windoor System 100 samt 18 öppna balkonger med Windoor WinRail Style balkongräcke. Projektet startar i augusti 2018 och pågår under hösten.

För ytterligare information se vatterhem.se