I över 25 år har våra produkter monterats på en mängd olika fastigheter över hela Skandinavien

 Strandängen, Jönköping

Strandängen, Jönköping

Windoor System 410
Standardräcken

Strandängen, Jönköping

Beskrivning På Strandängen, fyra kilometer från Jönköping invid Vätterns strand, växer det fram ett nytt bostadsområde. Kommunala Vätterhems vision har varit att skapa en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel med bland annat lågenergihus, kretsloppsanpassad energitillförsel och solfångare. De inglasade balkongerna från Windoor ger boendet en extra dimension genom våningshöga och ramlösa glasdörrar i härdat säkerhetsglas, innanför ett smideslikt gallerpinnsräcke i aluminium, som samspelar optimalt med den jordnära tegelfasaden. För att göra Strandängen till en stadsdel för alla kommer det att återfinnas en mångfald av boendetyper, med tydliga grupperingar av byggnader i varierad skala. Första etappen stod färdigt för inflyttning under hösten 2015. Snart därefter tilldelades byggnaden Jönköpings kommuns Stadsbyggnadspris med diplom i kategorin God Arkitektur.

Byggtyp: Flerbostadshus som passar det flesta behov och livssituationer.

Utfört: 2015

Balkonger: Balkonginglasning med Windoor System 410 med ramlösa våningshöga luckor bakom standardräcke.

Balkonger: Balkonginglasning med Windoor System 410 med ramlösa luckor på bröstning av opal lamellglas och klart lamellglas.

Balkonger: Öppna balkonger med Standardräcke

Byggherre: Skanska

Fastighetsägare: Kommunalägda Vätterhem AB

Arkitekt: Tengbom i Jönköping

Windoor System 410   Standardräcken  

 Bragernes Strand, Drammen, Norge

Bragernes Strand, Drammen, Norge

Windoor System 410
Standardräcken

Bragernes Strand, Drammen, Norge

Beskrivning I norska Drammen har JM byggt ett 40-tal lägenheter i ett fantastiskt läge vid vattnet. Det fanns dock ett problem; Ljud från bland annat Strandvägen, E18 och järnvägen störde dygnet runt. Det var inte trevligt att vistas på balkongerna. Även inne i lägenheterna stördes de boende av trafikbruset. I samråd med de boende och JM fick Windoor uppdraget att glasa in balkongerna. Våningshöga vikluckor med 6 mm glas och smala ramar placerades innanför balkongräcket i glas och perfoplåt. Mätningar som utfördes innan inglasning visade en ljudnivå på 63-65 dBA. Vid vissa speciella tillfällen väsentligt högre. Efter balkonginglasning uppmättes motsvarande ljudnivå till 55 dBA. Ett fullt acceptabelt värde. Nu kan de boende både njuta av den härliga utsikten och årstidens skiftningar från sina balkonger. Ljudet inne i lägenheterna blev också betydligt lägre.

Utfört: 2013

Balkonginglasning: Balkonginglasning med Windoor system 410 med våningshöga element med vikluckor i smal ram innanför balkongräcke i glas och perfoplåt.

Balkongräcke: Windoor Standardräcken i glas och perfoplåt.

Byggherre: JM

Fastighetsägare: Borettslag

Windoor System 410   Standardräcken  

Inglasningen sänkte ljudet väldigt mycket. Det var viktigt för oss som har trafikbuller här utanför. Det har även blivit avsevärt bättre inne i lägenheten nu.

Helt klart har vi ökat användningen av balkongen med inglasning. I vårt nordiska klimat, med mycket kyla, oväder och regn är det extra skönt med inglasad balkong.

På sommaren är det också bra eftersom vi kan öppna upp om vi vill.

Visa flera projekt

There are no results.