I över 25 år har våra produkter monterats på en mängd olika fastigheter över hela Skandinavien

 Västerbotten, Jönköping

Västerbotten, Jönköping

Windoor System 100
WinRail

Västerbotten, Jönköping

Beskrivning Vätterhems fastighet på Polstjärnevägen i Jönköping byggdes på 1950-talet. När de ursprungliga balkongplattorna började vittra sönder, valde Vätterhem att ta ett helhetsgrepp och höja boendekvaliteten för sina hyresgäster. Projektet omfattar rivning av gamla balkonger och tak på en hyresfastighet från 1950-talet samt montering av nya balkonger med fundamentering, tak och inglasning.

Utfört: 2018

Fastighetsägare: Kommunalägda Vätterhem AB

Byggnadstyp: Hyreshus 4 vån från 1950-talet

Balkonginglasning: 88 inglasade balkonger med Windoor System 100 med luckor i smal ram samt 24 öppna balkonger med WinRail Style balkongräcke.

Windoor System 100   WinRail  

Vi bestämde oss för att riva de gamla balkongerna och bygga helt nya. När upphandlingen var klar var det Windoor som hade presenterat det mest intressanta och ekonomiskt förmånliga anbudet, förklarar Anna Sjölander som är projektledare på Vätterhem. System 100 kändes helt rätt eftersom vi ville ha en tätare lösning än de ramfria alternativen. Vi upplever också smalramssystemet som en stabilare konstruktion, vilket är bra för våra kunder fortsätter Anna Sjölander.

Karolina Nordholm, som är förvaltare på Vätterhem, berättar att samarbetet med Windoor har fungerat väldigt bra genom hela entreprenaden. Rivningen av de gamla balkongerna och monteringen av de nya har genomförts på ett smidigt sätt. Tidplanen har stämt och vi har inte fått några klagomål. Resultatet är snygga och välfungerande balkonger som är mycket uppskattade av våra hyresgäster.

 Brf VIP-logen, Solna

Brf VIP-logen, Solna

Windoor System 410
WinRail

Beskrivning I Arenastaden växer en ny modern stadsdel fram, ett helt nytt område där bostäder, kontor, shopping, kommunikationer, hotell, sport och evenemang får plats. Brf VIP-logen är ett ståtligt och modernt hus granne med Mall of Scandinavia som med sina 22 våningar erbjuder 146 nya hem som passar det flesta behov och livssituationer. Alla får inglasad balkong eller terrass och vissa både balkong och terrass. De inglasade balkongerna från Windoor upplevs som en del av fasaden genom sina ramlösa glasluckor, ovanpå ett elegant balkongräcke av glas och aluminium utan synliga infästningar. Området byggs i etapper och när allt står klart finns här ca 1500 nya bostäder och kontor med ca 30 000 arbetsplatser. Utöver det finns även den nya nationalarenan, Friends Arena med plats för 50 000 sittande åskådare.

Byggtyp: 22 våningar med 146 nya lägenheter som passar det flesta behov och livssituationer.

Utfört: 2017-2018

Antal balkonger: 146

Balkonger: WinRail Canal balkongräcke med screentryckta glas samt inglasning med Windoor System 410 ramlösa luckor

Byggherre: Peab

Arkitekt: Engstrand och Speek AB

Windoor System 410   WinRail  

 Brohuset Kvarteret Vinpressen 1, Stockholm

Brohuset Kvarteret Vinpressen 1, Stockholm

Windoor System 410
WinRail

Brohuset Kvarteret Vinpressen 1, Stockholm

Beskrivning På ett av Liljeholmskajens bästa lägen intill Årstabroarna i Stockholm bygger JM ett av områdets mest tongivande hus med 162 lägenheter. Det 16 våningar höga Brohuset får en lång och slank gestalt vars glasklädda fasader och balkonger spänner sig runt byggnaden Windoor ska leverera 1 500 löpmeter glasade räcken och inglasningar samt skiljeskärmar och fasta fasadglas mellan balkongerna.

Byggstart: Augusti 2017

Klart: Slutet av 2018

Balkonger: Balkonginglasning med Windoor System 410 med ramlösa luckor

Balkongräcken: WinRail Canal med screentryckt glas

Byggherre: JM AB

Arkitekt: Wingårdhs Arkitektkontor

Windoor System 410   WinRail  

Visa flera projekt

There are no results.