I över 25 år har våra produkter monterats på en mängd olika fastigheter över hela Skandinavien

 Strandängen, Jönköping

Strandängen, Jönköping

Windoor System 410
Standardräcken

Strandängen, Jönköping

Beskrivning På Strandängen, fyra kilometer från Jönköping invid Vätterns strand, växer det fram ett nytt bostadsområde. Kommunala Vätterhems vision har varit att skapa en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel med bland annat lågenergihus, kretsloppsanpassad energitillförsel och solfångare. De inglasade balkongerna från Windoor ger boendet en extra dimension genom våningshöga och ramlösa glasdörrar i härdat säkerhetsglas, innanför ett smideslikt gallerpinnsräcke i aluminium, som samspelar optimalt med den jordnära tegelfasaden. För att göra Strandängen till en stadsdel för alla kommer det att återfinnas en mångfald av boendetyper, med tydliga grupperingar av byggnader i varierad skala. Första etappen stod färdigt för inflyttning under hösten 2015. Snart därefter tilldelades byggnaden Jönköpings kommuns Stadsbyggnadspris med diplom i kategorin God Arkitektur.

Byggtyp: Flerbostadshus som passar det flesta behov och livssituationer.

Utfört: 2015

Balkonger: Balkonginglasning med Windoor System 410 med ramlösa våningshöga luckor bakom standardräcke.

Balkonger: Balkonginglasning med Windoor System 410 med ramlösa luckor på bröstning av opal lamellglas och klart lamellglas.

Balkonger: Öppna balkonger med Standardräcke

Byggherre: Skanska

Fastighetsägare: Kommunalägda Vätterhem AB

Arkitekt: Tengbom i Jönköping

Windoor System 410   Standardräcken  

 Brf VIP-logen, Solna

Brf VIP-logen, Solna

Windoor System 410
WinRail

Beskrivning I Arenastaden växer en ny modern stadsdel fram, ett helt nytt område där bostäder, kontor, shopping, kommunikationer, hotell, sport och evenemang får plats. Brf VIP-logen är ett ståtligt och modernt hus granne med Mall of Scandinavia som med sina 22 våningar erbjuder 146 nya hem som passar det flesta behov och livssituationer. Alla får inglasad balkong eller terrass och vissa både balkong och terrass. De inglasade balkongerna från Windoor upplevs som en del av fasaden genom sina ramlösa glasluckor, ovanpå ett elegant balkongräcke av glas och aluminium utan synliga infästningar. Området byggs i etapper och när allt står klart finns här ca 1500 nya bostäder och kontor med ca 30 000 arbetsplatser. Utöver det finns även den nya nationalarenan, Friends Arena med plats för 50 000 sittande åskådare.

Byggtyp: 22 våningar med 146 nya lägenheter som passar det flesta behov och livssituationer.

Utfört: 2017-2018

Antal balkonger: 146

Balkonger: WinRail Canal balkongräcke med screentryckta glas samt inglasning med Windoor System 410 ramlösa luckor

Byggherre: Peab

Arkitekt: Engstrand och Speek AB

Windoor System 410   WinRail  

 Brohuset Kvarteret Vinpressen 1, Stockholm

Brohuset Kvarteret Vinpressen 1, Stockholm

Windoor System 410
WinRail

Brohuset Kvarteret Vinpressen 1, Stockholm

Beskrivning På ett av Liljeholmskajens bästa lägen intill Årstabroarna i Stockholm bygger JM ett av områdets mest tongivande hus med 162 lägenheter. Det 16 våningar höga Brohuset får en lång och slank gestalt vars glasklädda fasader och balkonger spänner sig runt byggnaden Windoor ska leverera 1 500 löpmeter glasade räcken och inglasningar samt skiljeskärmar och fasta fasadglas mellan balkongerna.

Byggstart: Augusti 2017

Klart: Slutet av 2018

Balkonger: Balkonginglasning med Windoor System 410 med ramlösa luckor

Balkongräcken: WinRail Canal med screentryckt glas

Byggherre: JM AB

Arkitekt: Wingårdhs Arkitektkontor

Windoor System 410   WinRail  

 Bragernes Strand, Drammen, Norge

Bragernes Strand, Drammen, Norge

Windoor System 410
Standardräcken

Bragernes Strand, Drammen, Norge

Beskrivning I norska Drammen har JM byggt ett 40-tal lägenheter i ett fantastiskt läge vid vattnet. Det fanns dock ett problem; Ljud från bland annat Strandvägen, E18 och järnvägen störde dygnet runt. Det var inte trevligt att vistas på balkongerna. Även inne i lägenheterna stördes de boende av trafikbruset. I samråd med de boende och JM fick Windoor uppdraget att glasa in balkongerna. Våningshöga vikluckor med 6 mm glas och smala ramar placerades innanför balkongräcket i glas och perfoplåt. Mätningar som utfördes innan inglasning visade en ljudnivå på 63-65 dBA. Vid vissa speciella tillfällen väsentligt högre. Efter balkonginglasning uppmättes motsvarande ljudnivå till 55 dBA. Ett fullt acceptabelt värde. Nu kan de boende både njuta av den härliga utsikten och årstidens skiftningar från sina balkonger. Ljudet inne i lägenheterna blev också betydligt lägre.

Utfört: 2013

Balkonginglasning: Balkonginglasning med Windoor system 410 med våningshöga element med vikluckor i smal ram innanför balkongräcke i glas och perfoplåt.

Balkongräcke: Windoor Standardräcken i glas och perfoplåt.

Byggherre: JM

Fastighetsägare: Borettslag

Windoor System 410   Standardräcken  

Inglasningen sänkte ljudet väldigt mycket. Det var viktigt för oss som har trafikbuller här utanför. Det har även blivit avsevärt bättre inne i lägenheten nu.

Helt klart har vi ökat användningen av balkongen med inglasning. I vårt nordiska klimat, med mycket kyla, oväder och regn är det extra skönt med inglasad balkong.

På sommaren är det också bra eftersom vi kan öppna upp om vi vill.

 Brf Robertsvik, Luleå

Brf Robertsvik, Luleå

Windoor System 410

Beskrivning Inglasning av 52 balkonger vid nyproduktion av bostadshus.

Utfört: 2010

Balkonger: Balkonginglasning med Windoor System 410 viksystem med smalram.

Räcke: Windoor standardräcke men invändig glasbeklädnad i klart och opalt glas.

Byggare: NCC

Byggherre: Brf Robertsvik

Windoor System 410  

Visa flera projekt

There are no results.