Vi bryr oss om miljön och strävar efter en sund och hållbar livsmiljö för både människor, djur och natur

Hållbarhet och miljö

Sunparadise strävar efter en sund och hållbar livsmiljö för både människor, djur och natur. Det gäller hela kedjan från vår egen tillverkning, transporter och våra produkter till arbetsmiljön för alla anställda.

Vår produktutveckling präglas av resurseffektivisering och vi bedriver ett målmedvetet arbete för att kontinuerligt minska vår klimatpåverkan och göra vår energiförbrukning mer förnyelsebar.

Produktionen av aluminium och glas sker i våra egna moderna fabriker i Polen och i Turkiet. Fabrikerna är certifierade, bl.a. enligt OHSAS 18001, som är ett ledningssystem för arbetsmiljö, samt miljöledningssystemet ISO 14001. 

Vi anstränger oss för att ta fram energieffektiva lösningar som hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan och att agera mer hållbart. 

Som ledande specialiserad aktör känner vi ett särskilt ansvar att skapa hälsosamma miljöer genom att minimera användningen av material som kan ge skadliga effekter på människor eller miljö.