Så här tar du hand om din inglasade balkong

En inglasad balkong eller uteplats är användbar stora delar av året. För att ni ska få så stor glädje som möjligt av er nya inglasade balkong eller uteplats ber vi er komma ihåg några saker.

Inglasningen

Är inte en utökning av vardagsrummet, utan ett kraftigt vind- och väderskydd och bör möbleras med tanke på detta. På den inglasade balkongen trivs de flesta växter och blommor alldeles förträffligt.

Ventilation

Windoor Balkonginglasning har ett inbyggt system för att tillföra frisk luft till balkong och lägenhet, vilket är ett krav från såväl myndigheter som från fastighetsägare. Sätt därför inte igen springor som drar kalluft, för då kan du ”kväva” din egen lägenhet.

Öppna på sommaren

Inglasningen gör balkongfronten till en solfångare vilket innebär att under varma sommardagar blir det väldigt varmt. Då gäller det att ventilera och gärna skjuta glasluckorna till sidan.

Snö

Torr snö kan också ta sig in genom själva inglasningen, vilket inte är helt ovanligt. För att undvika att snölasten blir för stor på ditt balkongtak, håll om möjligt undan snön från taken.

Stäng när det regnar

Håll dräneringshålen i spårprofilen rena från löv, grus och dylikt så att regnvatten lätt rinner ut. Vid regn och kraftigt blåst kan regnvattnet tränga in på balkongen genom mindre otätheter i skarvar och fogar till befintlig byggnad. Detta är normalt och balkongen bör möbleras med detta i minnet.

Rengöring och glasputsning, underhåll

Det är viktigt att putsa fönsterglasen regelbundet. Använd gärna en fönsterskrapa med förlängningsskaft. Man bör inte försöka lyfta ner luckorna även om ditt system medgör det. Aluminiumprofilerna tvättas lika glaset med mjuk trasa, 3-4 gånger per år. Håll rent i spårprofilerna som luckorna rör sig i. Spårprofiler, lås och andra beslag smörjs regelbundet med silikonspray.

Kondens på glasen

Vid snabbt väderomslag eller om balkongdörren stått öppen och den varma innerluften träffar det kalla ytterglaset kan kondens uppstå. Vill man då snabbt få bort kondensen, öppnas en eller flera luckor. Problem med kondens avtar med tiden, då golv, tak och väggar torkar upp. Ha tålamod! Vi kan rekommendera er att skaffa en termostatstyrd värmefläkt, som effektivt tar bort kondens och dessutom ger en behaglig miljö. Ventilation i kombination med luftcirkulation är bästa medicinen!

Utfällning från nya betongplattor och fasader

Ny betong och andra byggmaterial är basiska och regnvatten kan föra över silikatförbindningar till både glas och profiler. Om inte ytorna tvättas regelbundet, så kan dessa ämnen etsa sig fast. Smutsiga ränder eller ”rinningar” som inte går att ta bort, kan uppträda. Ju äldre byggmaterialen blir, ju mindre fäller de ut. Vi rekommenderar er därför att putsa glasen minst var 3:e månad under första året. Därefter bör glasen putsas vår och höst.

Fukt från grannbalkong

Fukt från överliggande balkong kan i vissa fall noteras om den inte är inglasad och vattnet samlas på golvet. Vid extraordinära förhållanden kan fuktinträngning ske genom överliggande balkongs golv. Även vid maximal tätning i anslutningarna kan fukt i vissa fall tränga igenom både betong och klinker. Balkongen bör möbleras med tanke på detta.

Användarinstruktioner

Låsa upp

Låsa upp

För att låsa upp luckorna/dörrarna, skjut den svarta plastbrickan, placerad på profilen under luckorna/dörrarna åt sidan.

Låsa upp ramlösa luckor med glashörn

Låsa upp ramlösa luckor med glashörn

För att låsa upp luckorna, pressa ihop staglåset på lucka nr 1 och öppna luckan.

Öppna ramlösa luckor

Öppna ramlösa luckor

För att öppna luckorna, tryck lucka nr 2 parallellt med inglasningen bort från lucka nr 1 som då frigörs och kan öppnas.

Öppna ramlösa dörrar

För att öppna dörrarna, tryck dörr nr 2 parallellt med inglasningen bort från dörr nr 1 som då frigörs och kan öppnas.

Öppna luckor/dörrar med ram

Öppna luckor/dörrar med ram

För att öppna luckorna/dörrarna, tryck lucka/dörr nr 2 parallellt med inglasningen bort från lucka/dörr nr 1 som då frigörs och kan öppnas.

Parkera ramlösa luckor

Parkera ramlösa luckor

För att undvika att öppnade luckor slår mot varandra, ska de parkeras genom att fästas med parkeringsstroppen. Under luckorna finns en plastklots med ett spår. För in parkeringsstroppen i spåret på den yttersta luckan. Luckorna är nu fixerade mot väggen.

Parkera ramlösa dörrar

Parkera ramlösa dörrar

För att undvika att öppnade dörrar slår mot varandra, ska de parkeras genom att fästas med parkeringsstroppen. Fäst parkeringsstroppen i beslaget som är monterat på den sista dörrens utsida. Dörrarna är nu fixerade mot väggen.

Parkera luckor/dörrar med ram

Parkera luckor/dörrar med ram

För att undvika att öppnade dörrar slår mot varandra, ska de parkeras genom att fästas med parkeringsstroppen. Fäst det vinklade metallbeslaget på parkeringsstroppen på den yttersta dörren. Dörrarna är nu fixerade mot väggen.

Vädringsläge

Vädringsläge

På karmen under den första luckan/dörren finns ett ventilationsbeslag monterat. Beslaget håller vid behov den första luckan/ dörren på plats med en öppning på ca 10 cm. Pressa upp gummiknoppen på beslaget i spåret på undersidan av profilen på den första luckan/dörren.