Västerbotten, Jönköping

BeskrivningVätterhems fastighet på Polstjärnevägen i Jönköping byggdes på 1950-talet. När de ursprungliga balkongplattorna började vittra sönder, valde Vätterhem att ta ett helhetsgrepp och höja boendekvaliteten för sina hyresgäster. Projektet omfattar rivning av gamla balkonger och tak på en hyresfastighet från 1950-talet samt montering av nya balkonger med fundamentering, tak och inglasning.

Utfört: 2018

Fastighetsägare: Kommunalägda Vätterhem AB

Byggnadstyp: Hyreshus 4 vån från 1950-talet

Balkonginglasning: 88 inglasade balkonger med Windoor System 100 med luckor i smal ram samt 24 öppna balkonger med WinRail Style balkongräcke.

Windoor System 100   WinRail  

Vi bestämde oss för att riva de gamla balkongerna och bygga helt nya. När upphandlingen var klar var det Windoor som hade presenterat det mest intressanta och ekonomiskt förmånliga anbudet, förklarar Anna Sjölander som är projektledare på Vätterhem. System 100 kändes helt rätt eftersom vi ville ha en tätare lösning än de ramfria alternativen. Vi upplever också smalramssystemet som en stabilare konstruktion, vilket är bra för våra kunder fortsätter Anna Sjölander.

Karolina Nordholm, som är förvaltare på Vätterhem, berättar att samarbetet med Windoor har fungerat väldigt bra genom hela entreprenaden. Rivningen av de gamla balkongerna och monteringen av de nya har genomförts på ett smidigt sätt. Tidplanen har stämt och vi har inte fått några klagomål. Resultatet är snygga och välfungerande balkonger som är mycket uppskattade av våra hyresgäster.