04.07.2016

Windoor tar prestigeprojekt i Stockholm

Windoor tar prestigeprojekt i Stockholm

På ett av Liljeholmskajens bästa lägen intill Årstabroarna i Stockholm planerar JM att bygga ett av områdets mest tongivande hus med 162 lägenheter. Det 16 våningar höga Brohuset får en lång och slank gestalt vars glasklädda fasader och balkonger spänner sig runt byggnaden

Arkitekt är Wingårdhs Arkitektkontor och Windoor ska leverera runt 1500 löpmeter glasade räcken och inglasningar samt skiljeskärmar och fasta fasadglas mellan balkongerna. Projektet startar i augusti 2017 och beräknas klart slutet av 2018.

För ytterligare information om projektet Brohuset