Frågor & Svar

Är en balkonginglasning helt tät?

Svar: Nej, en inglasad balkong är inte en utökning av vardagsrummet, utan ett kraftigt vind- och väderskydd och bör möbleras med tanke på detta. Håll dräneringshålen i spårprofilen rena från löv, grus och dylikt så att regnvatten lätt rinner ut. Vid regn, snö och kraftig blåst kan vatten tränga in på balkongen genom mindre otätheter i skarvar och fogar till befintlig byggnad. Detta är normalt och balkongen bör möbleras med detta i minnet.