01.08.2016

Windoor Sverige förstärker ekonomi- och inköpsfunktionerna

Windoor Sverige förstärker ekonomi- och inköpsfunktionerna

Windoor har anställt Mats Göransson som Ekonomichef, Annika Johnsson som Redovisningsansvarig och Magnus Rosgren som Inköpschef.

Mats Göransson har tidigare arbetat som Controller inom Akzo Nobel Industrial Coatings AB. Han tillträdde sin nya tjänst den 19 februari i år.

Annika Johnsson kommer närmast från en befattning som Ekonomiansvarig på Online Fullfillment Sverige AB. Hon tillträdde sin nya tjänst den 1 augusti i år.

Magnus Rosgren har arbetat i ett flertal olika funktioner inom Windoor och blir nu inköpschef. Han tillträdde sin nya tjänst den 19 februari i år.

"Mats har rätt bakgrund och erfarenhet för uppdraget. Han kommer att fortsätta att arbeta för en bättre struktur i hela ekonomiuppföljningen med en starkare koppling mellan ekonomi och projekt och genom att utse Magnus Rosgren till inköpschef kan vi fortsätta resan mot bättre lönsamhet", säger Christer Rapp, VD.