Frågor & Svar

Är inglasningen barnsäkrad?

Svar: Ja, det finns inbyggt i öppningsfunktionen i våra vikluckor och vikdörrar.