Frågor & Svar

Är det farligt om glasskivorna böjs när det blåser kraftigt?

Svar: Härdat glas är starkare och mer flexibelt än vanligt glas och kan i normalfallet böjas upp till 3 mm/m.