Strandängen, Jönköping

BeskrivningPå Strandängen, fyra kilometer från Jönköping invid Vätterns strand, växer det fram ett nytt bostadsområde. Kommunala Vätterhems vision har varit att skapa en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel med bland annat lågenergihus, kretsloppsanpassad energitillförsel och solfångare. De inglasade balkongerna från Windoor ger boendet en extra dimension genom våningshöga och ramlösa glasdörrar i härdat säkerhetsglas, innanför ett smideslikt gallerpinnsräcke i aluminium, som samspelar optimalt med den jordnära tegelfasaden. För att göra Strandängen till en stadsdel för alla kommer det att återfinnas en mångfald av boendetyper, med tydliga grupperingar av byggnader i varierad skala. Första etappen stod färdigt för inflyttning under hösten 2015. Snart därefter tilldelades byggnaden Jönköpings kommuns Stadsbyggnadspris med diplom i kategorin God Arkitektur.

Byggtyp: Flerbostadshus som passar det flesta behov och livssituationer.

Utfört: 2015

Balkonger: Balkonginglasning med Windoor System 410 med ramlösa våningshöga luckor bakom standardräcke.

Balkonger: Balkonginglasning med Windoor System 410 med ramlösa luckor på bröstning av opal lamellglas och klart lamellglas.

Balkonger: Öppna balkonger med Standardräcke

Byggherre: Skanska

Fastighetsägare: Kommunalägda Vätterhem AB

Arkitekt: Tengbom i Jönköping

Windoor System 410   Standardräcken