14.06.2018

Många fördelar med att glasa in balkongerna

Många fördelar med att glasa in balkongerna

Brf Svärdsidan på Östbergahöjden i Stockholm passade på att även bygga ut och glasa in sina balkonger när de skulle renovera fasad, loftgångar och trappuppgångar. 

En besiktning visade att balkongerna måste åtgärdas. Varför inte samtidigt passa på att bygga ut och glasa in balkongerna?

- Den modell de valt kallas Windoor System 410 och består av ramfria glasskivor som går från golv till tak innanför ett balkongräcke av perforerad vitlackerad plåt, säger Lars Manfredsson på Windoor. Det som ofta styr valet av modell är vad som är möjligt att få bygglov för samt det geografiska läget. Här i Stockholm väljer de flesta ramfri inglasning. Norröver är det vanligare med smalram, eftersom det lämpar sig bättre i ett kallare klimat. Smalram ger en tätare inglasning som skyddar bättre mot vind och hård kyla.

Inglasade balkonger ger flera mervärden. När balkonger och fasad skyddas håller ytskikten längre - livslängden på såväl fasad som balkongplatta ökar. 

- Fördelen med en inglasning är att den ger väder-, vind- och ljudskydd. De mätningar vi gjort visar minskningar från 17 upp till 21 decibel, förklarar Lars Manfredsson.

En balkonginglasning kan även spara energi och vara ett smart alternativ ur hållbarhetssynpunkt. Studier visar på mellan 6-12 procents energibesparing beroende på husets läge samt vilket väderstreck balkongen vetter mot.

- Det blir ofta varmare i lägenheterna eftersom det ofta är den här delen av klimatskyddet som är sämst isolerad på fastigheten, avslutar Lars Manfredsson. 

Vi önskar Brf Svärdsidans boende en härlig sommar och höst på sina nya inglasade balkonger! 

Läs hela reportaget om Brf Svärdsidan i BoBättre nr1 2018

Foto: Karin Rutström, BoBättre